CUVÂNT ÎNAINTE

Jurnalul internațional de psihanaliză  va împlini crând 100 de ani. El a cunoscut o generală apreciere în rândul psihanaliștilor cuprinzând cele mai noi cercetări și descoperiri clinice, teoretice și tehnice ale psihanalizei. El este de altfel un for al cercetării continue în psihanaliză.

Din acest motiv, în urmă cu câțiva ani, Jean Michel Quinodoz a avut inițiativa de a edita o selecție a articolelor din fiecare an al IJP în limbile europene corespunzătoare societăților europene de psihanaliză componente ale Asociației Internaționale de Psihanaliză.

Societatea Română de Psihanaliză a adoptat acest proiect pentru a face mai accesibile în limba română texte valoroase ale cercetării în psihanaliză.

Jurnalul Internațional de psihanaliză este structurat pe câteva secțiuni :

  • teorie și tehnică psihanalitică
  • psihanaliza copilului și adolescentului
  • formare și educație în psihanaliză
  • istoria psihanalizei
  • cercetare
  • recenzii de cărți din domeniul psihanalizei

Din numerele anului 2018 ale IJP au fost selectate pentru Anuarul Român un număr de articole referitoare la :

  • reflecții și aspecte clinice ale transferului și contratransferului în relația terapeutică;
  • observații ale procesualității curei -aspecte contratransferențiale în relație cu procesul de perlaborare;
  • noi reflecții asupra hipocondriei și narcisismului în realția lor cu corpul;
  • noi observații clinice asupra aspectului traumatic al ieșirii din Oedipe și al dinamicii idealizare /dezamăgire.

Suntem convinși că selecția din acest număr vă va fi pe cât de pasionantă pe atât de utilă.

 Vera Șandor, 6 octombrie 2019, București

 

***

Anuarul român de psihanaliză IJP la

100 de ani de la apariția International Journal of Psyhoanalysis 

Suntem în anul în care International Journal of Psychoanalysis (IJP) celebrează un secol de la înființarea sa. În numele Anuarului Român de psihanaliză (AR), ne propunem să marcăm acest moment aniversar excepțional printr-o scurtă prezentare a acestei publicații de referință, din care emerge,  și sub egida căruia apare, Anuarul Român.

Într-o scrisoare trimisă către Freud, pe 7 decembrie 1918, Ernest Jones îi propune acestuia crearea unui Jurnal de psihanaliză. Încuviințat de Freud și sub îndrumarea lui, proiectul a luat ființă la doar un an distanță, în 1920, avândul pe Ernest Jones ca Editor-șef (1920-1930). Acestuia i-au urmat James Strachey, Joseph Sandler, David Tuckett și, din 2012, actualul editor șef al IJP, Dana-Birksted-Breen.

Scopul publicației era și atunci și a rămas consecvent intenției inițiale, dorința de a oferi și încuraja un spațiu de dialog și contribuții pe teme legate de teoria și tehnica psihanalitică, de educație și de istoria psihanalizei, contribuții clinice în domeniul psihanalizei și a psihoterapiei psihanalitice, studii interdisciplinare, eseu de film, oferind, totodată, locul de publicare pentru lucrările și rapoartele principalelor prezentări de la Congresele Asociației Internaționale de Psihanaliză (IPA), recenzii de carte, ferpare și corespondență. În anii din urmă, în care pluralismul școlilor și curentelor psihanalitice s-a mărit foarte mult, IJP promovează activ dialogul între diversele regiuni și culturi psihanalitice.

IJP apare în limba engleză, însă primește lucrări pentru recenzare în șase limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, portugheză) asigurând, financial și calitativ, traducerile în limba engleză ale lucrărilor acceptate spre publicare.

Începând cu anul 1994, când fuzionează cu The International Review of Psycho-Analysis, revistă fonadată în 1974 de Joseph Sandler, IJP apare regulat, cu o frecvență de șase numere pe an, în lunile februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie.

Cu un Board editorial de peste 100 de psihanaliști din întreaga lume și autori din Europa, Orientul Mijlociu, America de Nord și America Centrală, Africa, Asia-Pacific, IJP este un remarcabil vehicul de comunicare  între specialiștii psihanaliști de pretutindeni, numărul de cititori abonați fiind peste 10.000, la ora actuală.

Calitatea procesului de selecție, recenzare și editare, asigurată constant printr-o muncă  responsabilă și de ținută profesională, face ca IJP să fie un veritabil far călăuzitor în domeniul psihanalizei și plasează jurnalul printre publicațiile academice de referință în lumea științifică, amplu consultat și citat grație indexării sale în baze de date internaționale precum EMBASE, ProQuest, PSYINFO, SCOPUS, Social Sciences Citation Index. În 2018, factorul de impact al IJP a fost  0,444.

Începând cu anul 2013, IJP a deschis procesul de recenzare online și site-ul IJP-Open www.ijp-open.org, iar din 2015, IJP apare integral în limba spaniolă, ca versiune online, susținând, totodată, apariția și publicarea în Anuarele Internaționale IJP www.annualsofpsychoanalysis.com, de articole selectate din IJP. Anuarele internaționale IJP apar, actualmente, în 10 limbi naționale (franceză, italiană, germană, spaniolă, turcă, greacă, portugheză, rusă, chineză,  română  – Anuarul Român, pe care îl lecturați acum).

Așadar, la 100 de ani de la apariția IJP, Societatea Română de Psihanaliză se înscrie, iată, prin susținerea apariției Anuarului Român de Psihanaliză Internațională, ajuns la al patrulea număr, în preocuparea constantă de a răspunde propunerii de dialog cu colegi psihanaliști dintr-o diversitate extraordinară de spații geografice, sociale și de cultură. Ieșită din menghina unui regim discreționar, care plasa în clandestinitate gândirea liberă, România își onorează astfel, prin psihanaliștii săi, șansa de a avea propria voce. Celebrăm în acest mod, și noi, remarcabilul parcurs și contribuția unică pe care IJP a adus-o în conștiința profesională și culturală universală în cei 100 de ani de valoroasă existență.

Gianina Micu

Editor-șef Anuar Român de Psihanaliză

www.anuar.srdp.ro