Ετήσια Ελληνική Έκδοση

Επιμελητής

Κώστας A. Ζερβός (Email: zervos_k@otenet.gr )

Επιστημονική Επιτροπή

Χ. Γιαννουλάκη, Η.Θ. Κόλλια, Κ. Κρούπη, Δ. Μουστάρδα, Ε. Παπαθανασοπούλου, Α. Τατέου, Ε. Τερζίογου, Χ. Χατζή.

Συγγραφείς

Heinz Weiss, Catalina Bronstein, Franco de Masi, Phillip Valon, Antoni Grzybowski, Dariuz Grabowski, Milosz Wujek, Juan Francisco Artaloytia, Teresa Olmos de Paz, Begoña Gómez-Moly, Howard B. Levine, Avner Bergstein, Karin Johanna Zienert-Eilts, Robert Chaplin, John Steiner.